مجموعه محبان المهدی (عج)

مجموعه محبان المهدی (عج) با تاسیس هیئت محبان المهدی(عج) سال ۱۳۷۴ تشکیل و پس فرمایش مقام معظم رهبری(حفظه ا…) در سال ۱۳۷۶ مبنی بر جهاد فرهنگی فعالیت خود را گسترش داده و در قالب کانون علمی و فرهنگی محبان در کنار هیئت به فعالیت خود ادامه داده است. با یک برنامه، استراتژی بلندمدت این کانون موفق به جذب و تربیت دانش آموزان نخبه فرهنگی و علمی در سطح مناطق غرب تهران شد؛ به گونه ای که با برگزاری اردوی مشهد مقدس به استعداد ۱۱۵۰ نفر از دانش آموزان؛دانشجویان و اعضای هیئت طی یک فرآیند منسجم تربیتی و با ارائه خدمات مختلف آموزشی، پرورشی، تفریحی، اردویی، ورزشی و مهارت های زندگی سعی در شکوفایی و استعداد های نوجوانان و جوانان گام برداشته است.

الحمدلله با ایجاد یک شبکه و جبهه فرهنگی و رشد تدریجی ۲۵ ساله کانون محبان از حالت یک مجموعه صرفا فرهنگی خارج شده است و توانسته است در بسیاری از برنامه ها و رویداد های ملی تاثیرگذار باشد.

هم اکنون مجموعه فرهنگی و اجتماعی محبان المهدی (عج) در تهران بزرگ شامل ۴ مسجد،
۳ پایگاه بسیج، ۸ شورایاری محله، ۴ کانون فرهنگی و ۳ گروه جهادی می باشد که در یک شبکه فرهنگی منسجم در مناطق مختلف غرب تهران به ویژه مناطق ۲، ۹، ۱۰ و ۱۱ با
بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز و ۴۰۰ مربی به انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اقدام می نماید.

8 شورایاری محله
4 مسجد
400 مربی
3000 دانش آموز